องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
ติดต่อ 

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง

หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250

โทรศัพท์ : 043 424 388 / โทรสาร : 043 424 388

website : thungpongkhonkaen.go.th

Email : info@thungpongkhonkaen.go.th

สอบถาม