องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
กิจกรรม
กิจกรรมโครงการสถานศึกษาเด็กมีมาตรฐาน เด็กปฐมวัยสุขภาพดี มีพัฒนาการสมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง
วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 อบรมกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประจำตำบลทุ่งโป่งเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งนายกเเละสมาชิก อบต. ประจำตำบลทุ่งโป่ง ณ. หอประชุมอำเภออุบลรัตน์
วันที่ 5 และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นำโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำตำบลทุ่งโป่ง หัวหน้าส่วน เเละพนักงาน เดินรณรงค์ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ทั้ง 10 หมู่บ้านภายในตำบลทุ่งโป่ง #ทุกเสียงคือพลัง #เลือกตั้งสุจริต #ใช้สิทธิโป่งใส
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลทุ่งโป่ง ประจำปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การศึกษาค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง
วันที่11 กันยายน 2563
ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง
ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

12
สอบถาม