องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
กิจกรรม

กิจกรรมโครงการประเพณีทอดเทียนพรรษา ประจำปี 2566 โดยจัดให้มีกิจกรรมการทอดเทียนและการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

สอบถาม