องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
กิจกรรม

ประกอบพิธีบวงสรวงไหว้ภูมิเจ้าที่และสวดถอดถอนก่อนที่จะก่อสร้างอาคารสำนักงาน