องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
กิจกรรม

ศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจำปี 2565 ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น