องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
กิจกรรม

จ่ายเงินเยียวยาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กักตัวภายในตำบลทุ่งโป่ง ทั้ง 10 หมู่บ้าน